Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı: TUBA TURUCA NETSAYFA BİLİŞİM

Adres : Mustafa Kemal Paşa Mh. Sivrihisar-1 Cd. 31-13 Tepebaşı Eskişehir

Satışı yapılan ürün ve hizmetlere ait internet sitesi : https://www.netsayfa.com

Eposta : bilgi@netsayfa.com

Alıcı : Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait https://www.netsayfa.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve https://www.netsayfa.com internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 - MAL VE HİZMET TANIMI

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler; SATICININ https://www.netsayfa.com adlı internet sitesi üzerinden vermiş olduğu, domain(alan adı ), hosting, sunucu, web tasarım hizmetleri https://www.netsayfa.com vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir.

MADDE 4 - ÖDEME ŞEKLİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler karşılığı, ALICI satın almış olduğu mal/hizmet karşılığını kredi kartı ile ve havale ile ödeme yapabilir.

MADDE 5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI, https://www.netsayfa.com sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı tarafından alınan internet hizmetleri otomatik olarak, işleme onay verdiği andan itibaren aksi belirtilmediği sürece 15-30 dakika içerisinde aktif olacaktır. Satın alınan web tasarım hizmetleri ise, müşterinin onay verdiği tarihten itibaren, üyelik paketinin şartları dahilinde ve belirlenen süre içerisinde geçerli olacaktır.

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartından tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 1 (Bir) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır.

MADDE 9 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi, türü ve tüm vergiler dahil satış bedeli, gerek bu sözleşmede gerekse iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan, çağrı merkezi ile yapılan görüşmede ve(ya) ön bilgilendirme kısa mesajında ve(ya) linkinde ve(ya) gerekse https://www.netsayfa.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

MADDE 10 - ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda, çağrı merkezi vasıtası ile yapmış olduğu görüşme sırasında, seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin tesliminden, hosting paketi ise üyeliğe onay verdiği tarihten itibaren 14 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve https://www.netsayfa.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır.

MADDE 12 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Alıcı ; Domain ( alan adı ) ve ssl sertifika kayıt onayı yaptıktan ve sonra iptal edilemez, cayma hakkı kullanamaz. web tasarım hizmetlerinde ön ödemesi alınmış siparişlerde sipariş sonrası tasarım son onayı alındıktan sonra talep edilen iadeler iptal edilemez. 

MADDE 13 - FESİH ŞARTLARI

Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu malın kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

MADDE 14 - ŞİKAYET MERCİİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı firma merkezinin bulunduğu ildeki (Eskişehir) tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16- ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKAT

Alıcı, işbu sözleşme tarafı SATICI'nın ve SATICI'nın grup şirketlerinin, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve. muvafakat etmektedir.

MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, satıcı firmanın merkezinin bulunduğu (Eskişehir) ildeki Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Web tasarım referanslarımızı incelemek ister misiniz?